เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

ประเมิน AEC-W6 มูลค่าเหมาะสมที่ 0.22 บ. อิงราคาหุ้นแม่ที่ 0.31 บ.

  • 2020-10-08 13:03:12
  • 401


บล.ทิสโก้ : หุ้นใหม่เข้าตลาด

•    ใบสำคัญแสดงสิทธิ # 6 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี – AEC-W6

AEC-W6 เริ่มซื้อขายวันนี้ (8 ต.ค.) ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เราประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ AEC-W6 ที่ 0.22 บาท (BSM) อิงราคาหุ้นแม่ที่ 0.31 บาท โดยมีความผันผวนของหุ้นแม่ที่ 132% ในด้านของต้นทุนผู้ได้รับ AEC-W6 ไม่มีต้นทุนจากการขึ้นเครื่องหมาย (ราคาหุ้นหลังปรับผลของการเพิ่มทุนที่มีราคาต่ำกว่าในกระดานทำให้โดยรวมแล้วราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 7.69%) มี All-in Premium ที่ 35% เช่นเดียวกับหุ้นอื่นๆ AEC ได้รับผลกระทบจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้มี Volatility ที่สูง หากใช้ความผันผวนในช่วงต้นปี 2019 จะมี Volatility อยู่ที่ 60 - 80% คิดเป็นมูลค่าที่เหมาะสม 0.15 – 0.17 บาท แต่อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นแม่ที่เฉลี่ย 6 เดือนอยู่ที่ 0.38 ล้านบาทต่อวันทำให้ไม่เหมาะกับการเก็งกำไร

รายละเอียดทั่วไปของ AEC-W6

•    จำนวนที่ออก 1,530.3 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุน : 1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ (ขึ้นเครื่องหมาย XW ในวันที่ 31 ก.ค. 2020)

•    อัตราใช้สิทธิ 1 : 1 @ 0.20 บาท อายุ 3 ปี

•    สามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. (ใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 30 ธ.ค. 2020 และหมดอายุในวันที่ 8 ก.ย. 2023)

•    ไม่ใช่ Call Warrant บริษัทไม่สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิก่อนกำหนดได้

•    เราประเมินมูลค่า AEC-W6 ได้ที่ประมาณ 0.15 – 0.17 บาท/หน่วย หากใช้ความผันผวนของหุ้นแม่ในกรณีปกติ และ 0.22 บาท หากใช้ความผันผวนในกรณีปัจจุบัน (ดูมูลค่าที่เหมาะสม AEC-W6 ตามราคาหุ้นแม่ระดับต่างๆ ได้ในตารางข้างล่าง)

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-10-08 13:03:12
  • 401

ผู้สนับสนุน