เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SCC โชว์ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิเพิ่มเป็น 9.38 พันลบ.

  • 2020-07-29 13:51:21
  • 115

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้


ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ


สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท)


                                                  ไตรมาส 2                    งวด 6 เดือน


                                     ปี          2563          2562          2563          2562

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                           9,383,869     7,043,163    16,355,070    18,705,553

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                      7.82          5.87         13.63         15.59

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-29 13:51:21
  • 115

ผู้สนับสนุน