เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


CSR ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิลดเหลือ 4.01 ลบ.

  • 2020-07-29 13:57:59
  • 104

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) (CSR) แจ้งผลประกอบการ งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้


สอบทาน/ตรวจสอบ


สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท)


                                              ไตรมาส 2            งวด 6 เดือน


                                     ปี      2563      2562      2563      2562

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                           4,009     6,863    16,189    28,225

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                  0.20      0.33      0.79      1.38

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-29 13:57:59
  • 104

ผู้สนับสนุน