เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Wrap Talk: WICE - บล.ทิสโก้ 31/07/63

  • 2020-07-31 11:16:31
  • 118

Wrap Talk: WICE - บล.ทิสโก้ 31/07/63

Friday, July 31, 2020 10:58


Wrap Talk | WICE

          

Neutral (No-Rating)

          

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์

          

ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ที่ 20% ต่อปี ในปี 2020-22F

          

Business Description

          กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ โดยสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) และแบบ Exwork คือการให้บริการรับจัดการขนส่งที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงผู้รับปลายทาง

          

สรุปประเด็นจาก TISCO Exclusive Talk: Wice Logistics Plc.

          บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้อยู่ที่ 20% YoY ในปี 2020F และยังคงคาดการเติบโตในระดับดังกล่าวนี้ในปี 2021-22F ซึ่งจะมาจากทั้งการเติบโตจากภายใน (organic growth) และ การเติบโตจากภายนอก (inorganic growth) โดยจะมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจ air freight, cross-border transportation, logistics (เนื่องจากธุรกิจ sea freight ได้รับผลกระทบมากในช่วง Covid-19) รวมไปถึงการเพิ่มการให้บริการในรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะในช่วง Covid-19 ที่มีความผันผวนสูงและเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ได้แก่ Less Than Truckload (LTL) หรือการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าแบบไม่จำเป็นต้องเต็มตู้ container เพื่อส่งออกหรือนำเข้า เพื่อหนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ e-commerce, การขยายธุรกิจ logistics โดยมุ่งเน้น supply chain solution สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการที่จะย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการขยายเครือข่ายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริษัทในเครืออยู่ 3 แห่ง ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากการเกิด synergy ในกลุ่มของบริษัท โดยผู้บริหารมองว่าตลาดจีนน่าจะมีการฟื้นตัวเร็วจาก Covid-19 ซึ่งใน 2Q20 อัตรากำลังการผลิตในจีนกลับมาเกือบจะอยู่ในระดับปกติแล้ว ทั้งนี้ลูกค้าหลักของบริษัทกว่า 60% เป็นกลุ่มอิเลคโทรนิคส์ ซึ่งได้รับประโยชน์ในช่วง Covid-19เนื่องจากสินค้าITมีความต้องการสูงจากการทำงานที่บ้าน การเรียนonline เป็นต้น จึงส่งผลให้ธุรกิจ air freight ของบริษัทได้ volume เพิ่มขึ้น

          สำหรับงบลงทุนของบริษัทปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งได้ใช้ลงทุนซื้อบริษัท Wice Singapore ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ในบริษัทดังกล่าวใน 2Q20F เป็นต้นไป และการเพิ่มทุนในบริษัท Euroasia Total Logistics Co., Ltd. (ETL) เนื่องจากมีผลประกอบการ cross-border logistics ที่เติบโตสูงมาก ซึ่งจะทำให้สัดส่วนรายได้แบ่งตามบริษัทเป็น Wice Thailand อยู่ที่ 26% ETL 25% Wice Singapore 21% และ Wice Hong Kong/ China 28% และรายได้แบ่งตามธุรกิจเป็น air freight 40% sea freight 23% cross-border 25% และ LTL 12% ในปี 2020F

          มุมมองของเรา: เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการที่บริษัทมีเครือข่ายในจีนและในภูมิภาค เพื่อช่วยให้เกิด synergy ในกลุ่ม รวมไปถึงการหนุน cross-border transportation ที่มีการขนส่งสินค้า 9 ประเทศ ที่ต่อไปคาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงกับ one belt ของจีน รวมไปถึงการที่บริษัทมี cash flow เพียงพอจากการที่บริษัทมี model แบบ Asset Light บริษัทจึงมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลที่อัตราที่สูงกว่า 50% 

          อย่างไรก็ตาม เรามีความกังวลต่อการพึ่งพาสินค้าในกลุ่มอิเลคโทรนิคส์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงในกลุ่มลูกค้าทั้งหมดของบริษัท ขณะที่กลุ่มลูกค้าที่เหลือมาจาก auto part, solar cell และ food/dairy products ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจาก demand ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ รวมไปถึงการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินบาทต่อสกุลเงินต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทต้องมีการซื้อ forward ไว้บางส่วนที่นอกเหนือไปจาก partly hedged business (บริษัทมีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศบางส่วน) ซึ่งเป็นความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมเราจึงมีมุมมอง neutral ต่อ WICE


          Rasmiman Sermprasert

          ID: (018175)

          (66) 2633 6421

          rasmiman@tisco.co.th

                    

          ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 31 ก.ค. 2563

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้  การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-31 11:16:31
  • 118

ผู้สนับสนุน