เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Talk the Walk - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 31/07/63

  • 2020-07-31 14:00:03
  • 66

Talk the Walk - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 31/07/63

Friday, July 31, 2020 12:43


EQUITY


SETI 

          แนวรับ =1300/1305 แนวต้าน=1320/1325

          วันนี้มองว่าตลาดแกว่งในกรอบ 1305/1320  โดยรูปแท่งเทียน ล่าสุดแสดงทิศทางการแกว่งตัวระหว่างแนวรับ - แนวต้าน 

          ระยะยาว 1-3 เดือน เป็นรูปแกว่งตัวขนาดใหญ่ (ก.ค. - ก.ย.)  ที่ 1250-1450


FUTURES


S50U20  

          คาดว่าวันนี้แกว่งตัว

          หากมากกว่า 852 จุด เปิด LONG 

          หากน้อยกว่า 845 จุด เปิด SHORT


GF10Q20

          ทิศทางระยะสั้นพบการเคลื่อนไหวในรูปแบบแกว่งตัว เลือกข้างเทรดตามเงื่อนไข 

          หากมากกว่า 29240 เปิด LONG

          หากน้อยกว่า 29000 เปิด SHORT


TODAY'S TOP PICKS


STOCKS


          CPALL

          แนวรับ=66.5/67  แนวต้าน=69/70  ตัดขาดทุน=65.5

          ราคาหุ้นมีรูปแท่งเทียนพักตัวที่ ma10  มีโอกาสดีดตัว เลือกซื้อเก็งกำไรที่แนวรับ 


          ADVANC

          แนวรับ=182/182.5 แนวต้าน=186.5/187.5 ตัดขาดทุน=181

          ราคาหุ้นมีรูปแท่งเทียนพักตัวค่อนข้างดิ่งลงก่อนหน้า มีโอกาสดีดตัว เลือกซื้อเก็งกำไรที่แนวรับ  


          MTC

          แนวรับ=48/48.25 แนวต้าน=50/50.5 ตัดขาดทุน=47.25

          ราคาหุ้นมีรูปแท่งเทียนพักตัวค่อนข้างดิ่งลงก่อนหน้า มีโอกาสดีดตัว แนะซื้อเก็งกำไรที่แนวรับ   


BLOCK TRADE 


          AOT(SHORT) 

          open =52

          close=50.5

          stop loss = 52.5

          

          PTTEP(SHORT)

          open =90

          close=88

          stop loss =90.5


          GPSC(SHORT)

          open =68

          close=66.5

          stop loss =68.5


          TOP(SHORT)

          open =41

          close=39.5

          stop loss = 41.5


          นักวิเคราะห์:อภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล

          Technical Analyst

          apisak.li@lhsec.co.th

          02 352 5160


          เสาวณีย์ เจริญสุข

          Information Support Officer


          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 31 ก.ค. 2563

          รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ 

          บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LH Bank") ข้อมูลใดๆ ที่มีการอ้างอิงถึง LH Bank ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ เท่านั้น 

          ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

          รายงานฉบับนี้จัดส่งให้แก่เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

          การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทและ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกกรณี

--Download: LHS202007311241.pdf--

 

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-31 14:00:03
  • 66

ผู้สนับสนุน