เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


เซียนหุ้นวิเคราะห์ KBANK แทบไม่เห็นปัจจัยบวกระยะสั้น แนะย้ายไปเล่นหุ้นปันผลกลุ่มอื่นแทน

  • 2020-07-31 15:30:52
  • 589

บล.เอเซีย พลัส  หรือ ASPS ให้ความเห็น กรณีวานนี้ KBANK แจ้ง SET เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน หลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่สิ้นสุดโครงการซื้อคืน (27 ก.พ. 63) จำนวน 23,932,600 หุ้น (1% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) โดยขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 63 – 16 ก.ย. 63 ซึ่งราคาที่ขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ย 5 วันทำการ หัก 15% ของราคาปิดเฉลี่ย (ราคาขายคืน ≥ 85%)


โดยปกติการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stock) จะทำได้หลังพ้นกำหนดสิ้นสุดการซื้อหุ้นคืน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งในทางบัญชีไม่ว่าจะเกิดเป็นกำไรหรือขาดทุน จะไม่มีการบันทึกผ่านงบกำไรขาดทุน แต่ส่งผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแทน ซึ่งในครั้งนี้ KBANK ประกาศจำหน่ายราคาหุ้นทุนซื้อคืน เมื่อเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันที่ 82.5 บาท ถือว่าต่ำกว่าราคาทุนเฉลี่ยราว 134 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นซื้อคืนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 3,208 ล้านบาท) อย่างไรก็ดีมูลค่าการซื้อคืนที่คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.8% ของส่วนของผู้ถือหุ้น (โดยปกติส่วนที่ซื้อหุ้นคืน นับเป็นรายการหักจาก CET-1 อยู่แล้ว อีกทั้งการซื้อหุ้นคืนมีการจัดสรรกำไรสะสมในจำนวนเดียวกัน) ทำให้ผลต่อเงินกองทุนตามกฎหมายจำกัด โดย ณ สิ้นงวด 2Q63 ธนาคารฯ มีเงินกองทุนตามกฎหมาย (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 3.83 แสนล้านบาท แบ่งเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 (Tier - 1) ประมาณ 3.19 แสนล้านบาท เทียบกับสินทรัพย์เสี่ยง (RWA) ที่ 2.25 ล้านล้านบาท คิดเป็น CAR ที่ 18.1% (เกณฑ์ขั้นต่ำ ธปท. ที่ 12%) และ Tier – 1 ที่ 15.4% (ขั้นต่ำ 9.5%)    

ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นซื้อคืนในระยะเวลาที่รวดเร็ว มองว่าหลังสิ้นสุดโครงการฯ ช่วยทำให้ธนาคารเกิดความคล่องตัวในการบริหารโครงสร้างเงินกองทุนในอนาคต หากเกิดกรณีเลวร้าย ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ GDP มีแนวโน้มหดตัวราว 8% - 10% จากปีก่อน มากกว่าวิกฤติต้มยำกุ้ง และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต้องใช้เวลา สร้างแรงกดดันต่อคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งมองว่าทั้งกลุ่มฯ เผชิญกับความท้าทายไม่แตกต่างกันมาก โดยอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 (Tier -1 ) ณ สิ้นงวด 2Q63 พบว่า TISCO สูงสุดในกลุ่มฯ ที่ 17.6% (ขั้นต่ำ 8.5%) รายละเอียดตามตารางหน้าถัดไป

อิง GGM (ROE ระยะยาว 6%) ได้ PBV ที่ 0.53 เท่า ให้ FV ปี 2563 ที่ 93 บาท แทบไม่เห็นปัจจัยบวกระยะสั้น แนะนำ SWITCH ย้ายไปพักในหุ้นปันผลกลุ่มอื่นแทน

  • ผู้โพสต์ gobmariam
  • 2020-07-31 15:30:52
  • 589

ผู้สนับสนุน