เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


เต็งจ๋า - บล.ทรีนีตี้ 07/08/63

  • 2020-08-07 10:18:50
  • 151

เต็งจ๋า - บล.ทรีนีตี้ 07/08/63

Friday, August 07, 2020 10:12


เต็งจ๋า 1

INTUCH( 56.75 บาท)

STOPLOSS               55 บาท

TAKE PROFIT      58.75+/- บาท 


เต็งจ๋า2

ICN(2.04 บาท)

STOPLOSS             1.96 บาท

TAKE PROFIT       2.14+/- บาท


          นักวิเคราะห์: กมลชัย พลอินทวงษ์ 

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018239 

          Tel. (662) 088 9100 ต่อ 9341


          ที่มา: บจ. หลักทรัพย์ทรีนีตี้ ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2563

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็น หรือประมาณการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-08-07 10:18:50
  • 151

ผู้สนับสนุน