เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Economic - บล.เคจีไอ 07/08/63

  • 2020-08-07 10:20:29
  • 174

Economic - บล.เคจีไอ 07/08/63

Friday, August 07, 2020 10:14


Economic


Key Message

          กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า headline CPI ลดลงอีก 0.98% YoY แต่ core CPI เพิ่มขึ้น 0.39% YoY ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 0.55% YoY ในขณะที่หมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงลดลง 1.87% YoY หากกำหนดให้ราคาคงที่เท่ากับเดือนกรกฎาคม CPI จะลดลง 0.7% ในปี 2563 เท่ากับประมาณการของเรา โดยเราคาดว่า CPI จะลดลงใกล้ 0% ในช่วงปลายปีจากฐานที่สูง CPI ในปี 2563 จะไม่ส่งผลกระทบกับท่าทีของ กนง. ในการกำหนดนโยบายการเงิน


Headline CPI เดือนกรกฎาคมลดลง 0.98% YoY


Event

          กระทรวงพาณิชย์รายงาน Headline CPI ลดลง 0.98% YoY ในเดือนกรกฎาคม 2563 แต่ Core CPI เพิ่มขึ้น 0.39% YoY โดยราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 0.55% YoY หมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงลดลง 1.87% YoY


Impact

          การสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาในช่วงวิกฤติ COVID-19 เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยหนุนให้ CPI ติดลบในอัตราที่ลดลง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมและจากฐานที่สูงขึ้น ราคาเนื้อหมูเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปทานในประเทศลดลงเพราะมีการส่งออกมากขึ้นจากการระบาดของโรค AFS ในประเทศเพื่อนบ้าน 

          แม้ว่า Headline CPI ในเดือนสิงหาคมจะยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงระยเวลาเดียวกันปีก่อน แต่ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันในประเทศขยับเพิ่มขึ้นและทำให้ราคาสินค้าทั่วไปสูงขึ้นตาม จะลดระดับการติดลบของ Headline CPI 

          ราคาน้ำมันดิบน่าจะผ่านช่วงตกต่ำของวัฏจักรราคาไปแล้ว และราคน่าจะค่อย ๆ ขยับขึ้นเล็กน้อยในเดือนสิงหาคม 

          Headline CPI เฉลี่ย 7 เดือนลดลง 1.1% 

          ถ้าระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปในช่วงที่เหลือของปีคงที่เท่ากับเดือนกรกฎาคม Headline CPI จะลดลงเฉลี่ย 0.7% ในปี 2563 เท่ากับประมาณการของเรา โดยเราคาดว่า Headline CPI จะลดลงใกล้ 0% ในช่วงปลายปีจากฐานที่สูงขึ้น 

          Headline CPI ในปี 2563 จะไม่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการเงินของกนง. 

          ราคาข้าว ผัก และผลไม้อาจจะลดลงอีก โดยคาดว่าจะเกิดปรากฎการณ์ La Nina อย่างอ่อน ๆ ในปี 2563 ซึ่งจะทำให้มีปริมาณฝนตกหนักมากขึ้นในช่วงฤดูฝนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยจากสถานการณ์ COVID-19 จะจำกัด upside ของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก และราคาในประเทศ 

          Australia Bureau of Meteorology ระบุว่าเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงเย็นลงอย่างต่อเนื่อง และแบบจำลองส่วนใหญ่ก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่าสภาพอากาศที่เย็นลงนี้ใกล้จะเข้าขั้นปรากฏการณ์ La Nina ภายในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ดังนั้น Australia Bureau of Meteorology จึงปรับ ENSO Outlook มาเป็นการเฝ้าระวัง La Nina

          Headline CPI ที่ติดลบตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะไม่ได้สะท้อนถึงอุปสงค์ในประเทศและกำลังซื้อที่ลดลง แต่กำลังซื้อที่แท้จริง และอุปสงค์รวมลดลงเนื่องจากการว่างงานที่สูงมาก และเงินเดือนที่ลดลง 

          จำนวนคนว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเงินเดือนที่ลดลงจะทำให้ NPLs เพิ่มขึ้นหลังเดือนมิถุนายน ซึ่งจะบีบให้ธปท. ต้องยืดมาตรการพักชำระหนี้ให้กับสินเชื่อ SMEs และสินเชื่อส่วนบุคคลต่อไปจนถึงสิ้นปี โดยเรามองว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยรักษากำลังซื้อเอาไว้ 

          ภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงจะบีบให้ กนง. ต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 25bps เหลือ 0.25% เรายังคงสนับสนุนให้ กนง. ลดดอกเบี้ยลงให้เหลือ 0%  

          เราไม่คาดหวังกับอุปสงค์จากภายนอก อย่างเช่นนักท่องเที่ยวต่างชาติ และคู่ค้าหลักซึ่งอุปสงค์ยังอ่อนแออยู่

          หากเกิดการระบาดรอบสองขึ้นทั่วโลกจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 100% ใน 4Q63 ซึ่งหมายความว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน 4Q63 จะอ่อนแอ

          เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างอ่อนแอจะกระทบกับภาคการส่งออก และฉุดการผลิตของประเทศ ซึ่งหมายความการฟื้นตัวของเศรษฐกิใจใน 2H63 จะอ่อนแอ 


          Pragrom Pathomboorn

          66.2658.8888 Ext. 8846

          pragromp@kgi.co.th


          ที่มา: บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2563

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ("บริษัท")  มิได้ให้การรับรองใดๆ ถึงความถูกต้องและแท้จริงของข้อมูลในเอกสารนี้  ("ข้อมูล")  ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ ข้อมูล และข้อมูลนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการชักชวนหรือชี้นำให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งนี้ข้อมูลถูกจัดทำขึ้นจากแหล่งของข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อความใดๆในเอกสารนี้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-08-07 10:20:29
  • 174

ผู้สนับสนุน