เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


KSL และบ.ย่อย ไตรมาส 3 (สิ้นสุด ก.ค.) กำไรลดเหลือ 195.72 ลบ.

  • 2020-09-11 14:08:18
  • 125

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สรุปได้ดังนี้


สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ


สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม (หน่วย : พันบาท)


                                                 ไตรมาส 3                  งวด 9 เดือน


                                     ปี         2563         2562         2563         2562

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                            195,723      216,713    (179,033)      725,276

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                    0.044        0.049      (0.041)        0.164

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-09-11 14:08:18
  • 125

ผู้สนับสนุน