เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


AMATA ราคาต่ำกว่าพื้นฐาน จนน่าสนใจ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 18 บาท/หุ้น

  • 2020-09-16 15:16:13
  • 200

AMATA: ดีบีเอสฯ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 18 บาท/หุ้น

Wednesday, September 16, 2020 


AMATA                    คำแนะนำ ซื้อ

ราคาปิด 13.20 บาท       ราคาพื้นฐาน 18.00 บาท

ราคาต่ำกว่าพื้นฐาน จนน่าสนใจ

          ในที่สุดบริษัทก็แจ้งราคาใช้สิทธิ์เพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นที่ 11.80 บาท จากการเพิ่มทุนจำนวน 83 ล้านหุ้น จากอัตราการใช้สิทธิ์ที่ 12.85 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ขึ้น XR วันที่ 18 ก.ย.63 และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน 9-16 ต.ค.63 ผลกระทบจาก Dilution Effect ไม่มากที่ 7% 

          วัตถุประสงค์การระดมทุนก็เพื่อไปลงทุนนิคมฯยังประเทศเมียนมา ซึ่งถือว่ามีศักยภาพการเติบโตสูง จากการเป็นหนึ่งใน กลุ่มประเทศ CLMV ที่ในระยะยาวจะมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่มาก

          โครงการดังกล่าวคือ Yangon Amata Smart & Eco City Development Project (YASEC) Phase 1 ซึ่งต้องการใช้เงินทุนราว 41.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีกำหนดการพัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564 สัดส่วนการร่วมลงทุนอยู่ที่ 80% อายุสัญญาเช่าที่ดิน 50 ปี และต่อได้อีก 10 ปี 2 ครั้ง แต่คาดว่าจะไม่มีสัดส่วนกำไรที่มีนัยสำคัญ จนกว่าจะเป็นปี 65 เป็นต้นไป 

          คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐาน 18.00 บาท ซึ่งคิดเป็นส่วนลด 50% จาก RNAV ที่ประเมิน ถือว่าราคาหุ้นปรับลงมามาก (YTD ปรับลง 34%) จนต่ำกว่าพื้นฐาน ซึ่งคิดเป็นส่วนลดถึง 64% จาก จาก RNAV ที่ 36.50 บาท สำหรับการที่ปรับลง คาดว่าเป็นเพราะยอดขายและยอดโอนที่น้อยจากผลกระทบของโควิด-19 นักลงทุนต่างประเทศยังเข้าไทยไม่ได้ แต่จะเป็นปัจจัยลบชั่วคราว และคาดว่ายอดขายจะกลับมาฟื้นตัวในปี 64 ขณะที่บริษัทมีนิคมฯในประเทศสำคัญสำหรับการลงทุนมากคือ ไทย เวียดนาม และเมียนมา

          นักวิเคราะห์ : จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล : chanpens@th.dbs.com

          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2563

          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-09-16 15:16:13
  • 200

ผู้สนับสนุน