เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


ORI มูลค่าหุ้นถูก ปันผลสูง แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.40 บาท/หุ้น

  • 2020-09-16 15:20:59
  • 181

ORI: ดีบีเอสฯ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 7.40 บาท/หุ้น

Wednesday, September 16, 2020 


ORI                    คำแนะนำ ซื้อ (ปรับเพิ่มจาก ถือ)

ราคาปิด 6.30 บาท    ราคาพื้นฐาน 7.40 บาท

มูลค่าหุ้นถูก ปันผลสูง

          ยังคงแผนเปิดขายโครงการใหม่ปีนี้ที่ 20 พันล้านบาท

          ยอดขาย (Presales) ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) ทำได้สูงเป็น 80% จากเป้าหมายปีนี้ที่ 21.5 พันล้านบาทแล้ว จึงมีโอกาสที่จะทำยอดขายส่วนเพิ่มได้สูงกว่าเป้า เป็นส่วนเพิ่ม (Upside Risk)

          คาดว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปีนี้ (2H63) จะทยอยปรับตัวดีขึ้น ตามโปรแกรมการโอนกรรมสิทธิ์ที่สูงขึ้น

          ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ จากเดิม ถือ ด้วยราคาพื้นฐาน 7.40 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 64 ที่ 6.1 เท่า ราคาหุ้นขณะนี้ถือว่าถูก P/E ปี 64 ซื้อขายที่เพียง 5 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่อยู่อาศัย และมีปันผลสูง คาดการณ์อัตราผลตอบแทนปันผลปี 64 เป็น 5.7%

          นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team / ธนินี  สถิรเรืองชัย : thaninees@th.dbs.com

          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2563

          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-09-16 15:20:59
  • 181

ผู้สนับสนุน