เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


TFG: ธุรกิจ 2H63F ไปได้ดี...รุกขยายธุรกิจค้าปลีก - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส

  • 2020-09-16 15:36:20
  • 125

TFG: ธุรกิจ 2H63F ไปได้ดี...รุกขยายธุรกิจค้าปลีก - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส

Wednesday, September 16, 2020 


TFG (4.28 บาท) : ธุรกิจ 2H63F ไปได้ดี...รุกขยายธุรกิจค้าปลีก

          รุกขยายธุรกิจค้าปลีก โดยตั้งบริษัทย่อยใหม่ชื่อ "ไทย ฟูดส์ เฟรช มาร์เก็ต" ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายไก่และสุกร เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง กระจายรายได้ และทำให้ธุรกิจครบวงจรมากขึ้น

          ผลประกอบการ 1H63 แข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 1.5 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิ 1.07 พันล้านบาท (EPS : 0.19 บาท/หุ้น) โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) สูงขึ้นเป็น 7.15% จาก 4.95% ในปี 62 ซึ่งในงวด 1H63 มีกำไรจาก FX 171 ล้านบาท หากไม่รวมรายการนี้จะมีกำไรปกติ (Norm profit) 901 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรปกติสุทธิ (Norm profit margin) 6% ซึ่งก็แข็งแกร่งขึ้นจากปีก่อนแม้ว่าจะมีวิกฤตโควิด-19 ก็ตาม

          ผู้บริหารระบุว่าธุรกิจ 2H63F ยังมีแนวโน้มดี โดยอุปสงค์ในประเทศดีขึ้นหลังผ่อนคลาย Lockdown ด้านราคาไก่และสุกรในประเทศก็สามารถทรงตัวในเกณฑ์ดีทั้งจากความต้องการซื้อในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจาก 1H63 รวมทั้งบริษัทประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้บริหารเชื่อว่ารายได้ในปี 63F จะขยายตัวได้ราว +10%YoY

          Valuation จูงใจ ณ ราคาหุ้นปัจจุบัน 4.28 บาท ซื้อขายที่ P/E ปีนี้ที่ 12 เท่า โดยคาดการณ์ว่ากำไรสุทธิปีนี้เติบโต +30% ด้านปันผล คาดการณ์ Dividend yield ปีนี้ไว้ที่ 3.5% ในเชิงกลยุทธ์แนะนำซื้อเก็งกำไร

          การวิเคราะห์ทางเทคนิค แนะนำซื้อเก็งกำไรตามด้วยค่าบวกของราคาหุ้น แนวต้านแรก 4.4 บาท ถ้าผ่านและยืนเหนือระดับนี้ได้ให้ถือต่อเพื่อลุ้นแนวต้านต่อไปที่ 4.6-4.8 บาท การอ่อนตัวต่ำกว่า 4.2 บาทให้ Stop loss

          นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com

          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2563

          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-09-16 15:36:20
  • 125

ผู้สนับสนุน