เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


TU คว้ารางวัล Prime Minister Award ฐานะองค์กรผู้ส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพสู่ระดับนานาชาติ

  • 2020-09-25 16:53:22
  • 241

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เข้ารับรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2020 ในประเภท Best Brotherhood of the Year เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ การส่งเสริมสามารถสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในระดับประเทศ สามารถยกระดับการเติบโตระบบนิเวศของสตาร์ทอัพของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ จากผลงานการปั้นฟู้ดเทคสตาร์ทอัพในโครงการสเปซ เอฟ (SPACE-F)ของสเปซ-เอฟ (SPACE-F) หรือโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพนวัตกรรมอาหารแห่งแรกของโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดย รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2020 และ Prime Minister Award: Innovation For Crisis มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตาร์ทอัพของประเทศไทยให้มีศักยภาพทางธุรกิจและก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ

  • ผู้โพสต์ gobmariam
  • 2020-09-25 16:53:22
  • 241

ผู้สนับสนุน