เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Turnover List - บล.ทรีนีตี้ 16/10/63

  • 2020-10-16 10:47:25
  • 71

Turnover List - บล.ทรีนีตี้ 16/10/63

Friday, October 16, 2020 10:20


สรุปหลักทรัพย์ที่อาจเข้าข่าย Turnover List ที่จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ในรอบวันที่ 9-15 ต.ค. 63 


          หลักทรัพย์       %1W-Turnover    P/E Ratio %Premium    มูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)                 

          NRF            467.37%              124.07                2,085.35 


          ทั้งนี้หลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนข้อมูลเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น รายชี่อหุ้นที่เข้าข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรตรวจสอบรายชี่อหุ้นที่เข้าข่ายจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

          

เกณฑ์ที่เราใช้คำนวณ

          - มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท (SET) หรือ มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์มากกว่าหรือเท่ากับ 80 ล้านบาท ( MAI)

          - %1W Turnover ratio มากกว่าหรือเท่ากับ 40%

          - ค่า P/E มากกว่าหรือเท่ากับ 40 เท่า หรือ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

          - สำหรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant)


          มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท

          %1W Turnover ratio มากกว่าหรือเท่ากับ 100%

          ค่า Premium มากกว่าหรือเท่ากับ 20%


          โดย บจ. หลักทรัพย์ทรีนีตี้ ประจำวันที่ 16 ต.ค. 2563

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็น หรือประมาณการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-10-16 10:47:25
  • 71

ผู้สนับสนุน