เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


เต็งจ๋า - บล.ทรีนีตี้ 16/10/63

  • 2020-10-16 10:49:22
  • 79

เต็งจ๋า - บล.ทรีนีตี้ 16/10/63

Friday, October 16, 2020 10:24


เต็งจ๋า 1

          EA(41.75 บาท)

          STOPLOSS 40 บาท

          TAKE PROFIT r=43+/- บาท :R=44.5+/-บาท

          

เต็งจ๋า2

          ABM(0.94 บาท)

          STOPLOSS 0.87 บาท

          TAKE PROFIT r=0.98+/- บาท R=1.03+/-บาท 

          

          นักวิเคราะห์: กมลชัย พลอินทวงษ์ 

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018239 

          Tel. (662) 088 9100 ต่อ 9341


          ที่มา: บจ. หลักทรัพย์ทรีนีตี้ ประจำวันที่ 16 ต.ค. 2563

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็น หรือประมาณการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-10-16 10:49:22
  • 79

ผู้สนับสนุน