เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SAWAD การฟื้นตัวขึ้นกับการเติบโตของสินเชื่อ แนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 53 บาท/หุ้น

  • 2020-10-16 15:11:39
  • 258

SAWAD: ทิสโก้ แนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 53 บาท/หุ้น

Friday, October 16, 2020 


SAWAD : การฟื้นตัวขึ้นกับการเติบโตของสินเชื่อ         

สินเชื่อเพิ่มขึ้น 1.4% YTD โดยเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 11.8% ในปี 2020F และ 14.7% ในปี 2021F

          จากการคุยกับผู้บริหารสินเชื่อจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วง 3Q20 จากการกลับมาเปิดโรงเรียนและช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้เราคาดว่าสินเชื่อจะกลับมาโต 5% QoQ ในช่วง 3Q20F และ 5% ในช่วง 4Q20F โดยสินเชื่อว่า 30% ของพอร์ตเป็นสินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินค้ำประกัน โดยที่มีผลตอบแทนสูงถึงปีละ 35% ภายใต้บริษัทลูก และ 10% ภายใต้ Nano-license (คิดได้สูงสุด 33%) และสินเชื่ออื่นๆ มีรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีดอกเบี้ย 24% แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าผลตอบแทนของ SAWAD จะลดลงจากเดิมที่ 21.35% ในช่วง 2Q20 (รวมค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 27.18%)         

Credit Cost อยู่ในระดับต่ำ และหนุนผลประกอบการ

          SAWAD รายงาน NPL ลดลงเป็น 3.93% ในช่วง 2Q20 จากเดิมที่ 4.99% ในช่วง 1Q20 หลังจากภาครัฐให้ใช้มาตรการทางบัญชีที่ผ่อนคลายลง และทำให้สินเชื่อที่ขอความช่วยเหลือไม่กลายเป็น NPL ทำให้ Credit Cost ลดลงเป็น 0.77% ในช่วง 2Q20 จากเดิมที่ 2% ในช่วง 1Q20 และเราคาดสินเชื่อในช่วง 2H20 จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ Credit Cost ทั้งปีลดลงเป็น 1.25% จากเดิมที่ 1.45% เราคาดการตั้งสำรองหนี้เสียจะลดลงจาก 93.3% ในช่วง 2Q20 เป็น 66.8% ในปี 2020F จากเดิมที่ 56.6% ในปี 2019 และ NPL จะยังคงต่ำกว่า 5.0% ในช่วง 2H20F         

เราคาด EPS โต 9.4  9.7% ทำให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 3.06  3.35 บาท/หุ้น สำหรับปี 2020  21F 

          เรามีสมมติฐานดังนี้ 1) เราคาดสินเชื่อเพิ่มขึ้น 11.8  14.7% เป็น 4.24  4.86 หมื่นล้านบาท สำหรับปี 2020 -21F ตามลำดับ 2) ผลตอบแทนของสินเชื่อที่ลดลงจาก 21.46% เป็น 20.91% ในปี 2021F และ 3) รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลง 2% ในปีนี้ก่อนกลับมาโต 5% ในปีหน้าหลังจากที่โต 21% ในปีก่อน

          เราแนะนำให้ ถือ โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 53.00 บาท (GGM) โดยมีความเสี่ยงคือ สินเชื่อ และคุณภาพสินเชื่อที่ดีกว่าคาด, รายได้ค่าธรรเนียมที่เพิ่มขึ้นจากประกัน                     

          ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 16 ต.ค. 2563

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้  การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-10-16 15:11:39
  • 258

ผู้สนับสนุน