เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


MCS ได้งานใหม่เพิ่ม คาดกำไร 3Q63 จะเด่น แนะนำ “BUY” ราคาเป้าหมาย 17 บาท/หุ้น

  • 2020-10-16 15:33:43
  • 224

MCS: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 17 บาท/หุ้น

Friday, October 16, 2020


M.C.S. Steel (MCS)

BUY

Share PriceTHB 14.10

12m Price TargetTHB 17.00 (+21%)

Previous Price TargetTHB 16.30

ได้งานใหม่เพิ่ม คาดกำไร 3Q63 จะเด่น

Company Update      

ประเด็นการลงทุน 

          MCS ประกาศได้งานใหม่เพิ่ม 2 โครงการ 1.6 หมื่นตัน หนุน Backlog ขึ้นเป็น 1 แสนตัน  และ จะได้งานเพิ่มอีกประมาณ 7-8 หมื่นตัน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า  ทำให้ MCS มี Backlog จะรับรู้ยาวถึงปี 25666  คาดกำไร 3Q63 จะเด่น 245 ล้านบาท (+9%QoQ, +22%YoY) ดีสุดในรอบเกือบ 3 ปี  และ จะดีขึ้นต่อในปี 2564  ปรับประมาณการขึ้น ทำให้ราคาเป้าหมายเพิ่มเป็น 17 บาท บนฐาน Average P/E - 0.5*SD เท่ากับ 8.6 เท่า เพิ่มจากเดิม 16.3 บาท  ราคาหุ้นเมื่อวานปรับขึ้นแรง แนะนำ ซื้อ ในช่วงอ่อนตัว               

ประกาศได้งานเพิ่ม 2 โครงการ 1.6 หมื่นตัน  Backlog ขึ้นเป็น 1 แสนตัน 

          MCS แจ้งตลาด เมื่อวาน (15 ต.ค.) บริษัทได้เซ็นสัญญารับจ้างผลิตงานใหม่ รวม 2 โครงการ มีปริมาณน้ำหนักงานรวม 16,150 ตัน โดยโครงการแรก มีปริมาณน้ำหนักงาน 15,200 ตัน (รวมงานเพิ่มเติมแล้ว) มีระยะเวลาผลิตระหว่างเดือน พ.ค.64-มิ.ย.65 และโครงการที่สอง อยู่ภายใต้ชื่อ โครงการ Meguro ของ JFE engineering มีปริมาณน้ำหนักงาน 950 ตัน (รวมงานเพิ่มเติมแล้ว) มีระยะเวลาผลิตระหว่างเดือน ต.ค.63-ม.ค.64 ทำให้ Backlog เพิ่มขึ้นเป็น 1 แสนตัน ทั้งนี้ MCS เตรียมจะประกาศโครงการใหม่ๆ สำหรับปี 2565-66 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอีก 4-5 โครงการ ประมาณ 7-8 หมื่นตัน เป็นงานประเภท S-Grade ซึ่งมีกำไรดีจากราคาขายมากกว่า 250,000 เยน/ตัน 

คาดกำไร 3Q63 จะเด่น 245 ล้านบาท ดีสุดในรอบเกือบ 3 ปี  

          ปริมาณส่งมอบเหล็กโครงสร้างไปญี่ปุ่นในไตรมาสนี้จะใกล้เคียงไตรมาสก่อนประมาณ 15,000 ตัน แต่จะเริ่มรับรู้โครงการที่มีมูลค่าสูงขึ้นและมีกำไรดี คือ Toranormon Azabudai และ Toranomon 1,2 chome  คาดมูลค่ายอดขายจะเพิ่มเป็น 1,196 ล้านบาท (+6%QoQ, +26%YoY)  อัตรากำไรขั้นต้นคาดจะอยู่ในเกณฑ์ดี 36.3% เทียบกับ 35.7% ในไตรมาสก่อน และ 38.5% ในปีก่อน  ทำให้สุทธิแล้วคาดกำไรจะเด่น 245 ล้านบาท (+9%QoQ, +22%YoY) ดีสุดในรอบเกือบ 3 ปี  

ปรับประมาณการขึ้น 

          กำไร 9 เดือนแรกจะสูงถึง 687 ล้านบาท โต 77% และ คิดเป็น 82% ของประมาณการทั้งปี  แนวโน้มไตรมาส 4Q63 และ ปี 2564 จะดีต่อเนื่อง เนื่องจากรับรู้โครงการ  Toranormon Azabudai และ Toranomon 1,2 chome ร่วม 7 หมื่นตัน มากขึ้น และ เป็นงานประเภท S-Grade ซึ่งมีกำไรดี  เราปรับประมาณการกำไรปี 2563/2564 ขึ้น 11%/13% ตามลำดับ ทำให้กำไรปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 933 ล้านบาท โต 53% และ ปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 957 ล้านบาท โต 3%

          ความเสี่ยง : CEO มีแผนจะวางมือ เมื่ออายุครบ 70 ปี ในปี 2565 / ภาวะการสร้างตึกสูงในประเทศญี่ปุ่น  

          Surachai Pramualcharoenkit

          surachai.p@maybank-ke.co.th

          (66) 2658 6300 ext 1470

          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 16 ต.ค. 2563

          บทความการวิเคราะห์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ทีมกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้ฝ่ายวิจัย สำหรับนักลงทุนในประเทศ (KELIVE RESEARCH) ทั้งนี้การวิเคราะห์งานในฉบับนี้เป็นความเห็นของนักกลยุทธ์ที่ได้ประเมินตามหลักวิชาการ อันประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐาน - เครื่องมือด้านเทคนิค - ปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นๆ ซึ่งอาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกับบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน แต่ด้วยเงื่อนไขด้านระยะเวลาการให้ความเห็นต่อการลงทุนของบทความฉบับนี้เป็นเพียงระยะสั้น 1-2 เดือน ซึ่งอาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกับบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานที่ประเมินการลงทุนในภาพระยะยาว 12 เดือนข้างหน้า ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุน ต้องอ่าน และทำความเข้าใจถึงประเด็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้

          นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ ของ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มี 2 ทีม คือ ฝ่ายวิจัยสำหรับนักลงทุนในประเทศ (KELIVE Research) และฝ่ายวิจัยนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Kim Eng Research) อันมีเหตุผลมาจากลักษณะที่แตกต่างในด้าน ลักษณะผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ทำให้คำแนะนำ และ/หรือ ราคาเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกัน โดย KELIVE Research มีวัตถุประสงค์ที่จะทำบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนข้อมูลการลงทุนแก่นักลงทุนในประเทศ (ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://kelive.maybank-ke.co.th ในขณะที่ KimEng Research สำหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.kimengresearch.com.sg) ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุน ต้องอ่าน และทำความเข้าใจถึงประเด็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้

          เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เห็นว่าน่าเชื่อถือ ประกอบกับทัศนะส่วนตัวของผู้จัดทำ ซึ่งมิได้หมายถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว แต่อย่างใด และเอกสารนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชักชวนหรือชี้นำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะ หรือเป็นการทั่วไปแต่อย่างใด นักลงทุนพึงใช้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ประกอบข้อมูลและความเห็นอื่นๆ รวมถึงวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้ด้วยแต่อย่างใด

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-10-16 15:33:43
  • 224

ผู้สนับสนุน