เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


การเงินการลงทุน

  • 2020-07-29 16:33:04
  • 682

ประวัติผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ (21) “เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ”

ในที่สุดหลังจาก ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 20 คือ "วิรไท สันติประภพ" ลงจากต่ำแหน่ง (โดยไม่สนจะเป็นต่อในสมัยที่ 2) ก็จะมีบุคคลผู้มีความสามารถรายใหม่ก้าวเข้ามาสานงานต่อก็คือ "เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" โดยกำลังจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 21 ซึ่งในช่วงบ่ายวันที่ 29 เดือนก.ค.253 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว


ชื่อของ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ (55 ปี) ถือเป็นคนนอกตัวเต็งที่ได้รับการยอมรับด้านเศรษฐศาสตร์ไม่แพ้คนในที่มีฝีมือและตำแหน่งสูงๆ ทั้งหลาย ซึ่งประวัติและชื่อเสียงที่ผ่านมาก็นับว่าพอจะวางใจให้เป็นอีก 1 กำลังที่จะพาบ้านเมืองฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจระลอกนี้

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ประวัติการศึกษา

-Ph.D. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา

-M.Phil. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา

-B.A. (เกียรตินิยมอันดับสูงสุด) (Economics), Swarthmore College สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

-นักวิเคราะห์ธุรกิจของบริษัท แมคคินซีย์ แอนด์ คอมพานี กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

-นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลก 

-ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง

-ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-อนุกรรมการการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

-กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

-กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

-ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารไทยพาณิชย์ 

-กรรมการ ธนาคารทหารไทย

-ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา

- กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด

-กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

-กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

-กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

-กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-29 16:33:04
  • 682

ผู้สนับสนุน