เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


การเงินการลงทุน

  • 2020-10-12 13:35:50
  • 825

หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ มันคืออะไร ?

ตามทฤษฎีการเงินระบุถึง "หุ้นกู้" ว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ส่วนผลตอบแทนมักจะน้อยกว่าสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ด้วย ทว่าในระยะหลังชื่อของ "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Perpetual Bond กลับให้ผลตอบแทนจัดหนักที่นักลงทุนควรทำความเข้าใจให้ดีก่อน

"หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" จัดเป็นตราสารหนี้ที่มักให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป โดยผลตอบแทนที่มากกว่าปกตินี้มาจากความเสี่ยงที่สูงกว่านั่นเอง

ประเด็นสำคัญที่สุดคือ หุ้นกู้ประเภทนี้ ไม่มีกำหนดวันไถ่ถอนระบุไว้เหมือนตราสารหนี้ทั่วไป ดังนั้นจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะได้รับคืนเงินต้นเมื่้อใด ช้าเพียงไหน

อย่างไรก็ตาม  การลงทุนนี้ส่วนใหญ่จะมีกำหนดให้ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดในช่วง 5 ปีแรก โดยในทางบัญชีจะถือว่าเงินทุนที่ได้จากการออก หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์สามารถนับเป็นทุนได้ แต่หากเลยเวลา 5 ปี จะถูกนับเป็นหนี้ ดังนั้นผู้ออกมักจะไถ่ถอนคืนเมื่อครบ 5 ปี

ประเด็นต่อมาที่ควรทราบคือ ตราสารหนี้ทั่วไปต้องจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แต่หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์มีเงื่อนไขสามารถเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยได้ แม้ตัวบริษัทจะมีกำไร

ทั้งนี้หากผู้ออกตราสารล้มละลายผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มีสิทธิเรียกร้องการชำระคืนจากตราสารหนี้ที่มีประกัน (Secured Bond) และตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior Bond)

  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2020-10-12 13:35:50
  • 825

ผู้สนับสนุน