เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

เว็บบอร์ด

PTTEP: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำ "WEAK BUY" ราคาเป้าหมาย 81 บาท/หุ้น 31/07/63

  • 2020-07-31 13:50:42
  • 350

 PTTEP: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำ "WEAK BUY" ราคาเป้าหมาย 81 บาท/หุ้น 31/07/63

Friday, July 31, 2020 13:02


PTT Exploration and Production Public Company Limited

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


RATING      WBUY      TARGET       81.00          UPSIDE         -10%       TICKER    PTTEP

CLOSE       90.00     VALUATION    0.83x 21F BV   TOTAL SHARES   3,970m     SECTOR    ENERGY


กำไร 2Q63 ต่ำกว่าตลาดคาด

          กำไร 2Q63 ต่ำกว่าตลาดคาดทั้งจากรายการพิเศษ บวกกับปริมาณขายลดลงจาก COVID-19

          PTTEP ได้ปรับลดเป้าหมายปริมาณขายลงอีกครั้ง โดยอาจมี Downside risk อีกเล็กน้อย

          ประกาศจ่ายเงินปันผล 1H63 ที่ 1.5 บ./หุ้น, คาดทั้งปีที่ 3.5 บ./หุ้น D/P 3.9%: รอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว เพื่อเงินปันผล 


ประเด็นการลงทุน

          กำไร 2Q63 ต่ำกว่าตลาดคาด กำไรสุทธิ 2Q63 อยู่ที่ 4.3 พันลบ. ($134m) (-50%QoQ, -68%YoY) ต่ำกว่าตลาดคาด หลักๆ จากขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ -1.5 พันลบ. และขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน -2.4 พันลบ. โดยหากไม่รวม กำไรปกติ (ไม่รวมภาษี) เพียง 5.8 พันลบ. (-64%QoQ, -70%YoY) ด้วยผลกระทบหลักจากปริมาณขายเพียง 327 พันบาร์เรล/วัน (-10%QoQ, -2%YoY) เนื่องจาก PTT เรียกรับก๊าซลดลงจากความต้องการที่อ่อนแอจากผลกระทบ COVID-19 ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยรวม (ASP) -22%QoQ, -28%YoY เป็น $35.0/BOE ตามราคาดูไบที่ลดลงแรง -39%QoQ, -55%YoY เป็น $30.7/บาร์เรล   ขณะที่ราคาก๊าซลดลง -7%QoQ, -9%YoY มาที่ $6.37/MMBTU   อย่างไรก็ดี หากดูที่ EBITDA margin ยังค่อนข้างดีที่ 67% เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้ Unit cost ลดลงเป็น $30.3/BOE (1Q63 : $31.0, 2Q62 : $31.1) 

          ปรับลดเป้าหมายธุรกิจปีนี้ลงอีกครั้ง ด้วยปริมาณขายใน 2Q63 ที่ต่ำกว่าประมาณการ ประกอบกับความต้องการน้ำมันและก๊าซชะลอตัวจาก COVID-19 ทำให้ PTTEP ต้องปรับเป้าหมายปริมาณขายทั้งปีลดลงอีกครั้ง -2% เป็น 355 พันบาร์เรล/วัน ( 1%YoY)   ทั้งนี้ PTTEP มองว่าอาจมี Downside risk อีก 1-2% หากปริมาณขายในช่วงท้ายปีไม่ฟื้นตัวอย่างที่คาด   อย่างไรก็ตาม Guidance ในด้านราคาขายก๊าซปรับขึ้นเล็กน้อยจากเดิม $5.9/MMBTU เป็น $6.0 เนื่องจากราคาดูไบฟื้นตัวได้ดี รวมถึง PTTEP มุ่งเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้ Unit cost ลดลงอีกเป็น $30.0/BOE เพื่อรักษา EBITDA margin ให้ใกล้เคียงแผนเดิมที่ 65-70%

          ปรับประมาณการกำไรปีนี้ลง -8% เราปรับประมาณการกำไรใหม่ลดลง -8% มาที่ 1.81 หมื่นลบ. (-63%YoY) ในปีนี้ โดยหลักจากการรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และปรับลดปริมาณขายปีนี้ลงเป็น 348 พันบาร์เรล/วัน (ต่ำกว่าแผนของ PTTEP)   ทั้งนี้ กำไร 1H63 คิดเป็น 71% แล้ว จึงมองว่าประมาณการใหม่ Conservative พอสมควร   อย่างไรก็ดี ก็มีความเสี่ยงคือ 1) ปริมาณขายในครึ่งหลังของปีไม่ฟื้นตัวตามแผน; 2) ราคาดูไบลดลงต่ำกว่า $40 อีกครั้ง; และ 3) มีการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ก้อนใหญ่ 


คำแนะนำ

          รอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว เพื่อเงินปันผล เราประเมินราคาเป้าหมายใหม่ปีหน้า 81 บ. อิง P/B ตามเดิมที่ 0.83x มองว่าราคาหุ้นปัจจุบันไม่มี Upside   อย่างไรก็ตาม PTTEP มีจุดเด่นที่ฐานะการเงินแข็งแกร่งมากจากเงินสดในมือจำนวนมาก ทำให้คาดจ่ายเงินปันผลได้สม่ำเสมอด้วยอัตราที่ดี   เราแนะนำ "ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว" เพื่อรับเงินปันผล   ทั้งนี้ PTTEP ประกาศจ่ายเงินปันผล 1H63 1.5 บ./หุ้น D/P 1.7% ขึ้น XD 13 ส.ค.   โดยเราคาดเงินปันผลทั้งปี 3.5 บ. D/P 3.9% 


ปัจจัยเสี่ยง 

          ความผันผวน ความผันผวนด้านลบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบ และความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซ

          ปัจจัยเสี่ยงต่อกำไร ความเสี่ยงหลักต่อประมาณการกำไรคือ ราคาขายเฉลี่ยต่ำกว่าคาด, ต้นทุนผลิตสูงกว่าคาด, การมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จากราคาน้ำมันที่ลดลงแรง, และ Effective tax rate สูงกว่าคาด 


          ณัฐกร ศรีภูไฟ

          Fundamental Analyst

          Nathakorn.Sr@lhsec.co.th

          02 352 5154


          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 31 ก.ค. 2563

          รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ 

          บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("LH Bank") ข้อมูลใดๆ ที่มีการอ้างอิงถึง LH Bank ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ เท่านั้น 

          ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยได้พิจารณาแล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ/หรือ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

          รายงานฉบับนี้จัดส่งให้แก่เฉพาะบุคคลที่กำหนด ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

          การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทและ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน/บทความนี้ก็ได้ นักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ในทุกกรณี

 ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบ ก่อนเขียนความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน