เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

ตามนัด! 2 นักลงทุนสถาบัน CAPITAL ASIA-PILGRIM PARTNERS ลุยซื้อหุ้น BCPG ตามสัดส่วน

  • 2020-11-19 10:27:49
  • 763


รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)

โดย CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE LTD 

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPGl)

โดย PILGRIM PARTNERS ASIA (PTE), LTD. 

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-11-19 10:27:49
  • 763

ผู้สนับสนุน