เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

BCP เก็บหุ้น BCPG เข้าพอร์ต 7.33% ดันสัดส่วนเพิ่มเป็น 60.36%

  • 2020-11-20 10:19:52
  • 548


รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)

โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  (BCP)

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 60.36% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 60.36% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-11-20 10:19:52
  • 548

ผู้สนับสนุน