เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

บอร์ด MFC แต่งตั้ง “ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์” ขึ้นแท่นกรรมการผู้จัดการ

  • 2021-01-22 09:19:33
  • 331


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโดยให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นไป


  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-01-22 09:19:33
  • 331

ผู้สนับสนุน