เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

TACC ปี 63 โชว์กำไร 188 ลบ. เพิ่มจากปี 62 ที่ทำได้ 159 ลบ.

  • 2021-02-19 10:01:26
  • 281

   แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)


                                     (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                     12 เดือน

                                     ตรวจสอบ

       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม

             ปี                             2563         2562

  กำไร (ขาดทุน)                   188,381      159,185

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.31         0.26

     ต่อหุ้น (บาท)            


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                 

      ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-02-19 10:01:26
  • 281

ผู้สนับสนุน