เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

TACC แจงกำไรพุ่ง 18% เหตุยอดขายเพิ่ม ประกาศปันผล 0.17 บาท/หุ้น

  • 2021-02-19 10:18:44
  • 100


เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 18 ก.พ. 2564

วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 22 เม.ย. 2564

เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 08 มี.ค. 2564

date)

วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 05 มี.ค. 2564

วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :

  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด

สถานที่ประชุม                                         : ห้องมีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ

______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 18 ก.พ. 2564

ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 29 เม.ย. 2564

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 28 เม.ย. 2564

จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.17

มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.25

วันที่จ่ายปันผล                                       : 13 พ.ค. 2564

จ่ายปันผลจาก                                        :

    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563  และกำไรสะสม

พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงาน ในปี 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 188.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิ 14.31 % เพิ่มขึ้น 29.19 ล้านบาทหรือคิดเป็น18.34 % จากปีก่อนที่มีกําไรสุทธิจํานวน 159.18 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิ10.42 % สาเหตุหลักมาจากอัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยมาจากการเพิ่มยอดขายในส่วนสินค้าที่มีกําไรสูงจากการพัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนื่องและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-02-19 10:18:44
  • 100

ผู้สนับสนุน