เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

PSTC เผยไม่มีผถห.เสนอข้อมูลล่วงหน้า ทั้งวาระเพิ่มเติม และชื่อกรรมการ

  • 2021-02-23 09:48:21
  • 232


นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน ) (PSTC) เปิดเผยว่า ผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ PSTC คำนึงถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง 18 มกราคม 2564  ทว่ากระทั่งพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ามา

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-02-23 09:48:21
  • 232

ผู้สนับสนุน