เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

SUPEREIF ผลงานโดดเด่น ปี 63 โชว์กำไรสุทธิ 678 ลบ. เพิ่มจากปีก่อนที่ทำได้ 118 ลบ.

  • 2021-02-23 10:16:07
  • 336

          แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี


                                     (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                     ประจำปี

                                     ตรวจสอบ

       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม

             ปี                             2563         2562

  กำไร (ขาดทุน)                   678,675      118,650

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   1.3178       0.2303

     ต่อหุ้น (บาท)            

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                 

      ไม่มีเงื่อนไข

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-02-23 10:16:07
  • 336

ผู้สนับสนุน