เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

KK เผยไม่มีผถห.เสนอข้อมูลล่วงหน้า ทั้งวาระประชุม และชื่อกรรมการ

  • 2021-02-23 09:59:08
  • 211


นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) (KK) เปิดเผยว่า ผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ทั้งนี้ KK ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kandk.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” แล้ว

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-02-23 09:59:08
  • 211

ผู้สนับสนุน