เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

EP ตั้งบ.ย่อยแห่งใหม่ "อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น"

  • 2021-04-28 13:50:17
  • 230


บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ EP ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทยอยแห่งใหม่ของบริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“ETP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทP โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อว่า บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“EP-COGEN”)มีทุนจดทะเบียน 1,000,0000 บาท สัดส่วนการถือหุ้น ETP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 (โดยบริษัทฯถือหุ้นใน ETP สัดส่วนร้อยละ 75)แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้ง เงินทุนหมุนเวียนของ EP-COGEN

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-04-28 13:50:17
  • 230

ผู้สนับสนุน