เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

ตลท.ย้ายกลุ่ม-หมวดธุรกิจ-เริ่ม 11มิ.ย.นี้ ACC-B52-GLOCON-KWG-TCMC-TPCS- W

  • 2021-06-04 09:29:33
  • 631

ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง


เรื่อง : การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ

ชื่อบริษัท

- บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ACC)

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจเดิม : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจใหม่ : พลังงานและสาธารณูปโภค


ชื่อบริษัท

- บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (B52)

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจเดิม : แฟชั่น

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : บริการ

หมวดธุรกิจใหม่ : พาณิชย์


ชื่อบริษัท

- บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON)

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจเดิม : บรรจุภัณฑ์

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจใหม่ : อาหารและเครื่องดื่ม


ชื่อบริษัท

- บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KWG)

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจเดิม : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : ธุรกิจการเงิน

หมวดธุรกิจใหม่ : ประกันภัยและประกันชีวิต


ชื่อบริษัท

- บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC)

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจเดิม : วัสดุก่อสร้าง

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจใหม่ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน


ชื่อบริษัท

- บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) (TPCS)

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจเดิม : แฟชั่น

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจใหม่ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร


ชื่อบริษัท

- บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W)

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจเดิม : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจใหม่ : อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะธุรกิจ :

วันที่มีผล : 11 มิ.ย. 2564

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-06-04 09:29:33
  • 631

ผู้สนับสนุน