เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

ตลท.รับหุ้น SNNP เข้าเทรด SET ในหมวดอาหาร-เครื่องดื่ม 20 ก.ค.นี้

  • 2021-07-19 10:03:15
  • 241

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เริ่มซื้อขายในวันที่ 20 ก.ค. 64 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ SNNP


มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 960,000,000 หุ้น ราคา Par 0.50 บาท/หุ้น มีทุนชำระแล้ว 480,000,000 บาท โดยจำนวนหุ้น IPO 240,000,000 หุ้น

SNNP ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว เช่น เยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่คาราจีแนน ภายใต้ตราสินค้าเจเล่ ปลาหมึกอบ ปลาหมึกเส้น และปลาเส้น ภายใต้ตราสินค้าเบนโตะ และขนมขึ้นรูปและขนมปังแท่งภายใต้ตราสินค้าดอกบัว โลตัส เป็นต้น

ล่าสุดบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม (หน่วย : พันบาท)

ไตรมาส 1

                                      ปี       2564       2563

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          177,909     15,319

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                   0.25       0.02


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-07-19 10:03:15
  • 241

ผู้สนับสนุน