เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

SIMAT-W5 เทรดสนั่น 13 ก.ย.นี้

  • 2021-09-10 09:31:30
  • 577

รับหลักทรัพย์                                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ


ชื่อบริษัท                                            : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT)

ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                                 : SIMAT-W5

ตลาดรอง                                            : mai

วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                                  : 13 ก.ย. 2564

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                          : 159,347,695

อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :                    : 1 : 1

หุ้นสามัญใหม่)

ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)                             : 2.00

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                                  : 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (3 กันยายน 2564)

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)                     : 0.00

วันใช้สิทธิครั้งแรก                                    : 02 ก.ย. 2567

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                  : 02 ก.ย. 2567

หมายเหตุ                                            :

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ครั้งเดียวในวันที่ SIMAT-W5 ครบกำหนดอายุ 3 ปี 

ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2567

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ SIMAT-W5ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ SIMAT-W5ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจากhttp://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-09-10 09:31:30
  • 577

ผู้สนับสนุน