เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

BCPG ลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้า ใน สปป.ลาว รองรับธุรกิจขายไฟจากลาวไปเวียดนาม

  • 2022-01-12 10:03:45
  • 334

“บีซีพีจี” ลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าใน สปป.ลาว รองรับและต่อยอดธุรกิจขายไฟไป ยังเวียดนามสร้างความมั่นคงในการผลิต การขายไฟฟ้าและการให้บริการสายส่งของบริษัทฯ ใน สปป.ลาว


นายนิวัติ อดิเรก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Nam Tai Power Sole จำกัด (Nam Tai) ในสัดส่วนร้อยละ 25 จากพงษ์ทรัพย์ทวีกรุ๊ป จ ากัด (PSG) ในวงเงินไม่เกิน 32 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1,070 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ บริษัทฯ ได้สิทธิร้อยละ 50ของรายได้และผลประโยชน์ทาง ธุรกิจทั้งหมดที่ได้จากการพัฒนาโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า ขนาด 220 กิโลโวลต์และสถานีไฟฟ้าย่อย จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam Tai ใน สปป.ลาว เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้า แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity -EVN) ที่ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ

“การลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจ การให้บริการระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถเข้าร่วมบริหารธุรกิจในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในบริเวณ ใกล้เคียง ใน สปป.ลาว เพื่อส่งไฟฟ้าไปขายให้กับ EVN ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ มีความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามากขึ้น” นายนิวัติ กล่าว


  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-01-12 10:03:45
  • 334

ผู้สนับสนุน