เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

ALPHAX-W3 เทรดวันสุดท้าย 18 ม.ค.นี้

  • 2022-01-14 10:23:58
  • 325


18 มกราคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ OCEAN-W3

หลักทรัพย์ ALPHAX

แหล่งข่าวmai

รายละเอียดแบบเต็มคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

เตือนผู้ลงทุน                                         

เรื่อง                                               : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์                                       

  - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 

(OCEAN-W3)

วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                                : 18 ม.ค. 2565

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ              : วันที่ 21 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2565

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                  : 11 ก.พ. 2565

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                                 : วันที่ 19 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2565

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                      : วันที่ 27 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 10 ก.พ. 2565

วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ            : 12 ก.พ. 2565

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-01-14 10:23:58
  • 325

ผู้สนับสนุน