เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

PROEN โชว์ผลงานประทับใจ กำไร Q1/65 พุ่งแตะ 14.5 ลบ.

  • 2022-05-13 09:53:02
  • 136


แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                     

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

                                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                             

                                   ไตรมาสที่ 1

                                      สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                31 มีนาคม

             ปี                  2565         2564

  กำไร (ขาดทุน)                    14,542        9,043

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          0.05         0.04

     ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน     

      ไม่มีเงื่อนไข

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-05-13 09:53:02
  • 136

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน