เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

“อุไรวรรณ แซ่หลี”เก็บหุ้น AMR เพิ่ม 0.0478%

  • 2022-06-17 09:24:31
  • 375


ายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR)

โดย นางสาว อุไรวรรณ แซ่หลี

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0478% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 2.9003% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0511% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.032% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-06-17 09:24:31
  • 375

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน