เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

ตลท.รับ LEO-W1 เข้าเทรดวันแรกในmai 8 ส.ค.นี้

  • 2022-08-05 10:23:30
  • 252


รับหลักทรัพย์                                      

รับหลักทรัพย์                                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO)

ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                          : LEO-W1

ตลาดรอง                                           : mai

วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                               : 08 ส.ค. 2565

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                : 25,500,000

อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :                                       : 1 : 1

หุ้นสามัญใหม่)

ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)                                                  : 22.00

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                        : 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1 (27 กรกฎาคม 2565)

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)                                      : 0.00

วันใช้สิทธิครั้งแรก                                                              : 26 ม.ค. 2566

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                                           : 26 ก.ค. 2567

หมายเหตุ                                            :

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลัก ทรัพย์และศึกษา ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้จาก  https://www.set.or.th/warrants

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2022-08-05 10:23:30
  • 252

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน