เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

NWR -SE ผถห.ใหญ่ UBA แจงราคาขายไอพีโออยู่ที่ 1.70 บ./หุ้น

  • 2022-11-22 13:46:31
  • 286

บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) NWR  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)


ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน                : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                                : 15,300,000

อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท :                             : 168.9857 : 1.00

หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม)

  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)                     : 1.70

  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)                     : วันที่ 23 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2565

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น                 : 03 พ.ย. 2565

เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)

วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)                      : 02 พ.ย. 2565

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)SE  ระบุว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)

ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน                : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด  (มหาชน)

ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                                : 10,200,000

อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท :                             : 64.2342 : 1

หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม)

  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)                     : 1.70

  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)                     : วันที่ 23 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2565

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น                 : 03 พ.ย. 2565

เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)

วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)                      : 02 พ.ย. 2565

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2022-11-22 13:46:31
  • 286

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน