เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


BIG ปิดฉาก "บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง" ยันไม่กระทบธุรกิจ

  • 2020-07-03 13:31:49
  • 245


นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) BIG เปิดเผยว่า บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงความคืบหน้าของการเลิกกิจการของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จํากัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ชําระบัญชีของบริษัทย่อยคือ นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ และ นายธนสิทธิ์เธียรกาญจนวงศ์จึงส่งผลให้บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จํากัด สิ้นสุดการเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

  • ผู้โพสต์ natsinee
  • 2020-07-03 13:31:49
  • 245

ผู้สนับสนุน