เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุน BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 31 ก.ค.นี้

  • 2020-07-30 09:33:39
  • 535

รายละเอียดแบบเต็มคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

                รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                                 


เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 4,007,620,499.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 4,007,620,499

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 60,600

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 4,007,681,099.00

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 4,007,681,099

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 1.00000

จัดสรรรเพื่อ                                         : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BJC-WA5) จำนวน 60,600 

หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,600 หุ้น

อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                         : 1 : 1

ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                                : 36.00

วันใช้สิทธิ                                           : 30 มิ.ย. 2563

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 31 ก.ค. 2563

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-30 09:33:39
  • 535

ผู้สนับสนุน