เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


หุ้นเพิ่มทุน 7UP เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พ.ย.นี้

  • 2020-11-20 09:26:06
  • 327

                รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                                 


เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท                                            : บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด 

(มหาชน) (7UP)

ทุนเดิม (บาท)                                        : 1,792,320,507.50

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 3,584,641,015

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 129,342,202

ทุนใหม่ (บาท)                                        : 1,856,991,608.50

- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 3,713,983,217

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 0.50000

จัดสรรรเพื่อ                                         : 1. Advance Opportunities Fund 

แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 30,000 หน่วย (มูลค่ารวม 30 ล้านบาท) เป็นหุ้นสามัญจำนวน 110,864,745 หุ้น

2.  Advance Opportunities Fund I แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 5,000 หน่วย (มูลค่ารวม 5 ล้านบาท) 

เป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,477,457 หุ้น

อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)              : 1 : 3,695.4915

ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)                           : 0.2706

วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                                   : 10 พ.ย. 2563

วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 23 พ.ย. 2563

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-11-20 09:26:06
  • 327

ผู้สนับสนุน