เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


TELECOM ผู้แพ้และชนะของช่วง 3Q20 - บล.ทิสโก้

  • 2020-11-20 14:52:48
  • 87

TELECOM: ผู้แพ้และชนะของช่วง 3Q20 - บล.ทิสโก้

Friday, November 20, 2020 


TELECOM : ผู้แพ้และชนะของช่วง 3Q20          

เป็นไตรมาสที่แย่ของกลุ่มสื่อสารโดยรวม

          ไม่มีผู้ประกอบการรายใดมีรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น QoQ  นอกจากนี้ ผลประกอบการยังอ่อนแอจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง, เศรษฐกิจที่อ่อนแอ, การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และผลขาดทุนจากค่าเงิน ทำให้กลุ่ม TELECOM มีการปรับตัวที่อ่อนแอ แต่จะดีขึ้นในช่วง Q4          

ผู้แพ้ในช่วง 3Q20 ได้แก่ TRUE

          TRUE ได้รับผลกระทบมากสุดในช่วง 3Q20 โดยมีการดำเนินงานขาดทุน 929 ล้านบาท แต่มีด้านดีคือ รายได้จากบรอดแบนด์เพิ่มขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี แต่ไม่มากพอที่จะชดเชยผลขาดทุน ทำให้จากช่วง 2Q20 มา 3Q20 TRUE พลิกจากผู้ชนะมาเป็นผู้แพ้          

ในขณะที่ผลประกอบ 3Q20 ผู้ชนะได้แก่ THCOM/DIF

          แม้ว่าการดำเนินของ ADVANC จะมีความสามารถในการทำกำไรคงที่ QoQ แต่ที่รายได้จากการบริการลดลง เนื่องจาก ARPU ของ Postpaid ที่ลดลง ทำให้เรามองว่าผู้ชนะสำหรับช่วง 3Q20 ได้แก่ THCOM ซึ่งมีการใช้เครือข่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น QoQ (แต่การดำเนินงานยังคงขาดทุน) แต่ชัยชนะของ THCOM กลับอยู่ได้ไม่นาน เนื่องจากถูกกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เรียกค่าเสียหาย 7.7 พันล้านบาท เพื่อชดเชยดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งสูงกว่าที่เราคาดมาก ในขณะที่ DIF มีแนวโน้มดีขึ้นหลังได้มีการคุยกับกับผู้บริหารของ TRUE ในประเด็นการขายหุ้น          

เราคาดผลประกอบการเพิ่มขึ้นในช่วง 4Q20 ดีขึ้นต่อใน 2021

          ในมุมมองของเรา ราคาหุ้นของกลุ่ม Telecom ที่อ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากผลประกอบการที่อ่อนแอ, ประเด็นทางกฎหมาย, 5G และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทำให้เรามองว่าแย่สุดได้ผ่านไปแล้ว และการดำเนินงานในช่วง Q4 จะฟื้นตัวขึ้น และทำให้ผลขาดทุนของ TRUE ลดลงเป็น 700 ล้านบาท ในขณะที่ ADVANC และ DTAC จะมีกำไรแตะ 7 พันล้านบาท ในมุมมองของเรา TRUE เป็นผู้อิงรายได้จากการท่องเที่ยวมากสุด ทำให้รายได้จะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปี 2021 ในขณะที่ ADVANC จะผูกกับการบริโภคภายในประเทศ และทำให้การฟื้นตัวดีขึ้น ในขณะที่ DTAC ผูกกับการประมูลคลื่น

          เราเลือก TRUE เป็นหุ้นแนะนำให้ ซื้อ โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 5.80 บาท (DCF) 

          

          ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 20 พ.ย. 2563

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้  การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2020-11-20 14:52:48
  • 87

ผู้สนับสนุน