เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


กำหนดการใช้สิทธิของ III-W1 เดือนพ.ย.63 (ครั้งแรก)

  • 2020-11-20 13:44:10
  • 921

หลักทรัพย์III

แหล่งข่าวIII


                กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ                    


เรื่อง                                               : กำหนดการใช้สิทธิ

วันที่แจ้งสารสนเทศ                                    : 20 พ.ย. 2563

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                             : III-W1

วันใช้สิทธิ                                           : 30 พ.ย. 2563

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                      : วันที่ 23 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563

ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                   : 6

อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)                          : 1 : 1

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-11-20 13:44:10
  • 921

ผู้สนับสนุน