เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SCGP ธุรกิจที่มีการเติบโตสูง แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 47 บาท/หุ้น

  • 2020-11-27 14:36:50
  • 340

SCGP: ทิสโก้ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 47 บาท/หุ้น

Friday, November 27, 2020 


SCGP : เฟสใหม่ของการเติบโต          

ธุรกิจที่มีการเติบโตสูง

          SCGP อยู่ในตำแหน่งที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และศักยภาพการเติบโตของตลาด ASEAN นอกจากนี้ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคยังตามหลังกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก โดยธุรกิจนี้จะมีการเติบโตที่ดีกว่าภูมิภาค และ Frost & Sullivan คาดการเติบโตเฉลี่ยที่ 5.8% CAGR ในระหว่างปี 2019  2024 ในขณะที่เราเชื่อว่า การเติบโตจะมาจาก 1) ประชากร และกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น 2) สังคมเมืองและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น 3) การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ e-commerce       

เน้นไปที่การให้บริการที่หลากหลาย

          เรามองว่า SCGP มีโอกาสในการเติบโตอีกมาก และมีความแตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรม และยังสามารถขยายกิจการจากการซื้อกิจการเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทมีความชำนาญ โดยเฉพาะการดำเนินงานนอกประเทศไทยที่ยังไม่มีการควบรวมที่ดี ทำให้เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และมุ่งที่จะเป็นผู้ให้บริการบรรจุภัณฑ์ภายใต้แผนธุรกิจแบบตัว T       

ความสามารถในการทำกำไรและผลตอบแทน

          SCGP มีประวัติการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตรากำไรที่ดีกว่าคู่แข่งภายใต้การใช้แผนธุรกิจแบบตัว T ด้านความสามารถในการทำกำไรจัดว่าอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางบน  โดยเราคาดว่าอัตรากำไรของ EBITDA จะเพิ่มขึ้นจาก 15% ในปี 2020F ขึ้นเป็น 17% ในปี 2021F และในด้านของผลประกอบการจะโตเฉลี่ย 19% ในช่วงปี 2019  2022F สูงกว่ากลุ่มที่ 7%

          เราเริ่มวิเคราะห์ โดยแนะนำให้ ซื้อ มูลค่าที่เหมาะสม 47.00 บาท อิง EV/EBITDA ที่ 12 เท่าสำหรับปี 2021F คิดเป็น PER ที่ 24 เท่า และมีความเสี่ยงคือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ล่าช้า และราคาวัตถุดิบที่ผันผวน                     

          ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 27 พ.ย. 2563

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้  การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-11-27 14:36:50
  • 340

ผู้สนับสนุน