เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Commodity Weekly Vol.1 5 11 Jan. 2021 - บล.ทรีนีตี้ 13/01/64

  • 2021-01-13 11:04:09
  • 73

Commodity Weekly Vol.1 5  11 Jan. 2021 - บล.ทรีนีตี้ 13/01/64

Wednesday, January 13, 2021 10:39


Commodity Indices Comparison                                                                          

(Unit: US$)                            Last Price    1 week prior          Change       %WoW          

Dubai Crude                                 54.56           51.71            2.85      5.50%          

Brent Crude                                 55.66           51.09            4.57      8.90%          

Naphtha                                     518.6             499            19.6      3.90%          

Coal (NEX)                                  84.45           84.45               0      0.00%          

                                                                                                      

Commodity Indices Comparison                                                                          

(Unit: US$/ton)                        Last Price    1 week prior          Change       %WoW          

Paraxylene                                    678             626              52      8.30%          

Benzene                                       651             624              27      4.30%          

Ethylene                                    1,040             970              70      7.20%          

Propylene                                     935             945             -10     -1.10%          

PX-Naphtha                                    181             149              32     21.50%          

BZ-Naphtha                                    154             147               7      4.80%          

Ethylene  Naphtha                            528             502              26      5.20%          

Propylene  Naphtha                           423             477             -54    -11.30%          

                                                                                                      

Commodity Indices Comparison                                                                          

                                       Last Price    1 week prior          Change       %WoW          

Gold                                     1,843.89        1,942.89             -99     -5.10%          

Silver                                      24.91           27.24           -2.33     -8.60%          

Copper                                   7,849.75        7,844.00            5.75      0.10%          

Zinc                                     2,744.00        2,765.75          -21.75     -0.80%          

                                                                                                      

                                                                                                      

Commodity Indices Comparison                                                                          

                                       Last Price    1 week prior          Change       %WoW          

BDI                                         1,761           1,374             387     28.20%          

Bulk Carrier in Service                    10,682          10,678               4      0.00%          

Bulk Carrier under Construction               258             269             -11     -4.10%          

BHSI                                          652             669             -17     -2.50%          

Handysize in Service                        2,866           2,866               0      0.00%          

Handysize under Construction                   54              55              -1     -1.80%          

                                                                                                      

Commodity Indices Comparison                                                                          

                                       Last Price    1 week prior          Change       %WoW          

Corn                                       492.25          483.75             8.5      1.80%          

Soybean                                  1,372.50        1,313.00            59.5      4.50%          

Palm oil                                 3,797.00        3,724.00              73      2.00%          

Sugar                                       15.67           15.76           -0.09     -0.60%          

                                                                                                      

                                                                                                      

Commodity Indices Comparison                                                                          

                                                       Last Price    1 week prior     Change      %WoW

Rubber                                                      227.3           233.5       -6.2    -2.70%

Rice                                                        12.34           12.45      -0.11    -0.90%

HRC                                      1,065.00                        1,023.00         42     4.10%

Natural Gas                                                  2.75            2.58       0.17     6.60%

                                                                                                      

Commodity Indices Comparison                                                                          

                                       Last Price    1 week prior          Change       %WoW          

Chicken (Monthly)*                             32              32               0      0.00%          

Shrimp (Monthly)*                             165             160               5      3.10%          

                                                                                                      

*(Latest: Dec 2020)                                                                                   


          ธนภัทร ฉัตรเสถียร

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 49194

          โทร : (66) 2088-9348

          tanapat@trinitythai.com


          ที่มา: บจ. หลักทรัพย์ทรีนีตี้ ประจำวันที่ 13 ม.ค. 2564

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยัน

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อ

หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-01-13 11:04:09
  • 73

ผู้สนับสนุน