เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


PTT: OR จะเคาะราคา IPO ต้นก.พ.นี้ - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 13/01/64

  • 2021-01-13 11:07:06
  • 121

PTT: OR จะเคาะราคา IPO ต้นก.พ.นี้ - บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 13/01/64

Wednesday, January 13, 2021 10:44


PTT (ราคาปิด 43.75 บาท) : OR จะเคาะราคา IPO ต้นก.พ.นี้          

          บริษัทย่อยของ PTT คือ บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR จะเคาะราคาขาย IPO วันที่ 1 ก.พ.นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 10 ก.พ.64 ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO ไปลงทุนในปี 64-67 เพื่อขยายสถานีบริการน้ำมัน รุกธุรกิจ non-oil เพิ่มขึ้น และขยายการลงทุนในต่างประเทศ (ที่มา : ข่าวหุ้น)

          OR เสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น (รวม Greenshoe) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นเรียกชำระแล้วทั้งหมดหลัง IPO ที่ไม่เกิน 12,000 ล้านหุ้น หลัง IPO ทาง PTT ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75% 

          คาด Market cap ของ OR อยู่ที่ประมาณ 2.3 แสนล้านบาท ซึ่งน่าจะเข้าคำนวณใน SET50 ได้หลังเข้าซื้อขายใน SET

          ความเห็นเชิงกลยุทธ์ DBS : มองว่าการนำ OR เข้าจดทะเบียนใน SET จะเป็น Catalyst ราคาหุ้นในระยะสั้น และทำให้ PTT มีมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดสูงขึ้น สำหรับแนวโน้มผลประกอบการ 4Q63 คาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากกำไรของหลายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม คือ ก๊าซ ปิโตรเคมี และโรงกลั่น ที่ฟื้นตัวดีขึ้น (ซึ่งมีปัจจัยหนุนจากกำไรสต็อก และกำไร FX ด้วย) ส่วนปี 64 คาดว่าจะยังไปได้ดี เราชอบที่ PTT เป็นบริษัทพลังงานครบวงจร มีการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดี โครงสร้างผู้ถือหุ้นแข็งแรง (กระทรวงการคลังถือหุ้น 51%) และจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ โดยให้ DY ประมาณ 3.5-4% ต่อปี ทาง DBS แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 46.50 บาท

          สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค เรามองว่าระยะสั้นสัญญาณเป็นบวก การเข้าลงทุนใหม่เน้นเมื่อราคาหุ้นเป็นบวก หรืออ่อนตัวแต่ไม่ต่ำกว่า 42 บาท แนวต้านระยะสั้น 45-46, (48) บาท, Stop loss ถ้าหลุด 42 บาท


          นักวิเคราะห์ & กลยุทธ์ : อาภาภรณ์ แสวงพรรค  arparporns@th.dbs.com


          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 13 ม.ค. 2564

          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-01-13 11:07:06
  • 121

ผู้สนับสนุน