เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


AEONTS งบ 3Q63 ดีกว่าคาด และจะดีขึ้นอีก แนะนำ “BUY” ราคาเป้าหมาย 260 บาท/หุ้น

  • 2021-01-13 14:57:19
  • 215

AEONTS: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 260 บาท/หุ้น

Wednesday, January 13, 2021 


AEON Thana Sinsap (AEONTS TB)

BUY

Share Price THB 227.00

12m PriceTargetTHB 260.00 (+15%)

Previous PriceTargetTHB 200.00

งบ 3Q63 ดีกว่าคาด และจะดีขึ้นอีก

ซื้อ เพิ่ม TP เป็น 260 บาท ชอบ AEONTS มากกว่า KTC

          เราคาดว่า AEONTS จะทยอยกลับรายการค่าเผื่อสำรองหนี้สูญ (LLR) เนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังไม่ปรากฏมากเท่าที่คาดไว้ ซึ่งจะหนุนให้ EPS เติบโต 17% YoY ในปี 64 คงคำแนะนำ ซื้อ โดยปรับ TP ขึ้นเป็น 260 บาท (P/BV ปี 64 ที่ 3.4 เท่า, PER 16 เท่า และ ROE 22%) จาก 200 บาทหลังเพิ่มคาดการณ์งบปี 63-65 (สิ้น ก.พ.64-65) ขึ้น 7-15% เพื่อสะท้อนถึงการควบคุมต้นทุนที่ดีและลดต้นทุนสินเชื่อ เราชอบ AEONTS มากกว่า KTC โดยอิออนซื้อขายที่ PER 14 เท่า ขณะที่ KTC ซื้อขายที่ PER 35 เท่าในปี 64 ความเสี่ยงที่สำคัญคือการเสื่อมคุณภาพของสินทรัพย์และการเติบโตของสินเชื่อช้ากว่าที่คาดไว้

งบไตรมาส 3Q63 ดีกว่าที่เราคาด 9% จากต้นทุนสินเชื่อที่ลดลง 

          AEONTS รายงานผลประกอบการไตรมาส 3Q63 ที่ 1 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2% YoY และ 4% QoQ) เนื่องจากต้นทุนสินเชื่อที่ลดลงและกำไรจากการขาย NPLs สินเชื่อขยายตัว 0.6% QoQ (ทรงตัว YoY) จากความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่ NIM ลดลง 150bps QoQ เป็น 17.6% เนื่องจากผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 15% YoY ส่วน Non-NII เติบโต 3% YoY และ 40% QoQ หนุนโดยกำไรจากการขาย NPLs 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามประมาณการของเรา OPEX ลดลง 13% YoY จากการควบคุมต้นทุนที่ดี

NPL เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีสัญญาณที่น่ากังวล

          AEONTS ตั้งสำรอง 1.35 พันล้านบาท ลดลง 25% YoY และ 15% QoQ ต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ 12% ต้นทุนสินเชื่อลดลงเหลือ 6.1% จาก 7.2% ในไตรมาส 2Q63 โดยยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อค้างชำระ gross NPL เพิ่มขึ้น 17% QoQ เป็น 4 พันล้านบาท ขณะที่ NPL Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 4.5% จาก 3.9% ใน 2Q63 ส่งผลให้ NPL Coverage ลดลง 296% จาก 351% ใน 2Q63

คาดต้นทุนสินเชื่อลดลงในปี 64

          AEONTS ยังคงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่การติดตามหนี้และการลดต้นทุนเพื่อชดเชยแนวโน้มรายได้ระยะสั้นที่อ่อนแอจากอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บที่ลดลง เมื่อมองไปข้างหน้า เราคาดว่า AEONTS จะกลับรายการ LLR บางส่วนเนื่องจากอัตราส่วน LLR ต่อสินเชื่อยังอยู่ในระดับสูงที่ 13.4% ในไตรมาส 3Q63 ด้วยแนวโน้มการตั้งสำรองมากเกินไปและการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ เราคาดว่าต้นทุนสินเชื่อจะลดลงมาอยู่ที่ 7.05% ในปี 64 เทียบกับ 7.7% ในปี 63

          Jesada Techahusdin, CFA

          jesada.t@maybank-ke.co.th

          (66) 2658 6300 ext 1395

          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 13 ม.ค. 64

          บทความการวิเคราะห์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ทีมกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้ฝ่ายวิจัย สำหรับนักลงทุนในประเทศ (KELIVE RESEARCH) ทั้งนี้การวิเคราะห์งานในฉบับนี้เป็นความเห็นของนักกลยุทธ์ที่ได้ประเมินตามหลักวิชาการ อันประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐาน - เครื่องมือด้านเทคนิค - ปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นๆ ซึ่งอาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกับบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน แต่ด้วยเงื่อนไขด้านระยะเวลาการให้ความเห็นต่อการลงทุนของบทความฉบับนี้เป็นเพียงระยะสั้น 1-2 เดือน ซึ่งอาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกับบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานที่ประเมินการลงทุนในภาพระยะยาว 12 เดือนข้างหน้า ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุน ต้องอ่าน และทำความเข้าใจถึงประเด็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้

          นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ ของ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มี 2 ทีม คือ ฝ่ายวิจัยสำหรับนักลงทุนในประเทศ (KELIVE Research) และฝ่ายวิจัยนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Kim Eng Research) อันมีเหตุผลมาจากลักษณะที่แตกต่างในด้าน ลักษณะผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ทำให้คำแนะนำ และ/หรือ ราคาเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกัน โดย KELIVE Research มีวัตถุประสงค์ที่จะทำบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนข้อมูลการลงทุนแก่นักลงทุนในประเทศ (ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://kelive.maybank-ke.co.th ในขณะที่ KimEng Research สำหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.kimengresearch.com.sg) ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุน ต้องอ่าน และทำความเข้าใจถึงประเด็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้

          เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เห็นว่าน่าเชื่อถือ ประกอบกับทัศนะส่วนตัวของผู้จัดทำ ซึ่งมิได้หมายถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว แต่อย่างใด และเอกสารนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชักชวนหรือชี้นำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะ หรือเป็นการทั่วไปแต่อย่างใด นักลงทุนพึงใช้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ประกอบข้อมูลและความเห็นอื่นๆ รวมถึงวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้ด้วยแต่อย่างใด

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-01-13 14:57:19
  • 215

ผู้สนับสนุน