เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


DCC กำไร 4Q63 จะชะลอตัว แต่ยังโต YoY แนะนำ “BUY” ราคาเป้าหมาย 3.18 บาท/หุ้น

  • 2021-01-13 15:02:37
  • 426

DCC: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 3.18 บาท/หุ้น

Wednesday, January 13, 2021 


Dynasty Ceramic (DCC)

BUY

Share PriceTHB 2.24

12m Price TargetTHB 3.18 (+42%)

Previous Price TargetTHB 3.18

กำไร 4Q63 จะชะลอตัว แต่ยังโต YoY

Results Preview        

ประเด็นการลงทุน 

          คาดกำไร 4Q63 จะชะลอตัวจากไตรมาสก่อน 15%QoQ เหลือ 350 ล้านบาท  แต่ยังโตได้ดีจากปีก่อน 47%  รวมปี 2563 จะมีกำไรสูงถึง 1,574 ล้านบาท โต 62% ทำสถิติสูงสุดใหม่  การออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะช่วยหนุนให้ปี 2564 เติบโตต่อ แม้ไม่เด่น เสริมด้วยรายได้ค่าเช่า  คาดกำไร 1,619 ล้านบาท เติบโต 3%  เราคาดปีนี้จะเพิ่มเงินปันผลเป็น 90-100% ของกำไร หลังวอร์แรนท์ที่เหลือครบกำหนดใช้สิทธิ คาดจ่ายปันผล 0.16 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 7% คงแนะนำ ซื้อลงทุน เป้าหมาย 3.18 บาท          

คาดกำไร 4Q63 จะชะลอตัว แต่ยังโตดีจากปีก่อน 

          ยอดขาย 4Q63 จะชะลอตัวลงเหลือ 1,882 ล้านบาท (-9%QoQ, -2%YoY) เนื่องจากภาวะฝนตกซุกในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.  แต่อัตรากำไรขั้นต้นคาดจะยังอยู่ในเกณฑ์ดี 41.8% เทียบกับ 43% ในไตรมาสก่อน และ 37.1% ในปีก่อน จากต้นทุนก๊าซที่ปรับลดลงจากปีก่อน และ การออกกระเบื้องขนาดใหญ่ที่มีมาร์จิ้นดี  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคาดจะลดลงเหลือ 377 ล้านบาท (-4%QoQ, -6%YoY) จากต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลงจากการที่เปลี่ยนมาใช้น้ำมัน B10  รวมแล้วคาดกำไร 4Q63 จะเท่ากับ 350 ล้านบาท ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน 15%QoQ ในขณะที่ยังโตจากปีก่อน 47%YoY  รวมปี 2563 จะมีกำไรสูงถึง 1,574 ล้านบาท โต 62% ทำสถิติสูงสุดใหม่  

แนวโน้มผลประกอบการปี 2564 คาดจะเติบโตต่อ แม้ไม่เด่น 

          DCC ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ลวดลายสวยงาม ทดแทนการนำเข้า ซึ่งมีกำไรดี เช่น กระเบื้องปูพื้นขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ได้รับการตอบรับอย่างดี เติบโตสูง  เราคาดยอดขายปี 2564 จะเติบโตได้เล็กน้อย 3%  ปีนี้แม้ว่าต้นทุนก๊าซจะปรับสูงขึ้น แต่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสามารถรักษาระดับได้ประมาณ 42% นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลงเนื่องจากเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน B10  สำหรับศูนย์รวมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหลากหลาย ปี 2563 มีพื้นที่ให้เช่ารวม 80,000 ตรม. มีรายได้ค่าเช่าประมาณ 60 ล้านบาท  คาดปี 2564 จะเพิ่มเป็น 85-100 ล้านบาท  เราประเมินยอดขายในปี 2563 เท่ากับ 8,499 ล้านบาท โต 3.0% และ คาดจะมีกำไรเท่ากับ 1,619 ล้านบาท เติบโต 3% ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อ 

หุ้นปันผลดี อัตราเงินปันผลตอบแทน 7% 

          ปี 2564 วอร์แรนท์จะครบกำหนดเดือน พ.ค. คาดจะมีการใช้สิทธิส่วนที่เหลืออีก 940 ล้านหุ้น จะได้เงินเข้ามา 1,081 ล้านบาท  เราคาดปี 2564 จะเพิ่มปันผลเป็น 90-100% ของกำไร  ดังนั้น เราคาดปี 2564 จะจ่ายเงินปันผล 0.16 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 7%  คงแนะนำ ซื้อลงทุน ประเมินราคาเป้าหมายเท่ากับ 3.18 บาท บนฐานค่าเฉลี่ย 10 ปีของ Dividend Yield  1SD = 5%

          ความเสี่ยง :  Covid-19 กระทบภาพรวม / ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่ง 

          Surachai Pramualcharoenkit

          surachai.p@maybank-ke.co.th

          (66) 2658 6300 ext 1470

          ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 13 ม.ค. 64

          บทความการวิเคราะห์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ทีมกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้ฝ่ายวิจัย สำหรับนักลงทุนในประเทศ (KELIVE RESEARCH) ทั้งนี้การวิเคราะห์งานในฉบับนี้เป็นความเห็นของนักกลยุทธ์ที่ได้ประเมินตามหลักวิชาการ อันประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐาน - เครื่องมือด้านเทคนิค - ปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นๆ ซึ่งอาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกับบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน แต่ด้วยเงื่อนไขด้านระยะเวลาการให้ความเห็นต่อการลงทุนของบทความฉบับนี้เป็นเพียงระยะสั้น 1-2 เดือน ซึ่งอาจมีความเห็นที่ขัดแย้งกับบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานที่ประเมินการลงทุนในภาพระยะยาว 12 เดือนข้างหน้า ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุน ต้องอ่าน และทำความเข้าใจถึงประเด็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้

          นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ ของ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มี 2 ทีม คือ ฝ่ายวิจัยสำหรับนักลงทุนในประเทศ (KELIVE Research) และฝ่ายวิจัยนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Kim Eng Research) อันมีเหตุผลมาจากลักษณะที่แตกต่างในด้าน ลักษณะผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ทำให้คำแนะนำ และ/หรือ ราคาเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกัน โดย KELIVE Research มีวัตถุประสงค์ที่จะทำบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนข้อมูลการลงทุนแก่นักลงทุนในประเทศ (ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://kelive.maybank-ke.co.th ในขณะที่ KimEng Research สำหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.kimengresearch.com.sg) ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุน ต้องอ่าน และทำความเข้าใจถึงประเด็นการนำเสนอบทวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้

          เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เห็นว่าน่าเชื่อถือ ประกอบกับทัศนะส่วนตัวของผู้จัดทำ ซึ่งมิได้หมายถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว แต่อย่างใด และเอกสารนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชักชวนหรือชี้นำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะ หรือเป็นการทั่วไปแต่อย่างใด นักลงทุนพึงใช้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ประกอบข้อมูลและความเห็นอื่นๆ รวมถึงวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้ด้วยแต่อย่างใด

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-01-13 15:02:37
  • 426

ผู้สนับสนุน