เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Soft Commodity Weekly: ถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น, ราคากุ้งลดลงจากผลของ COVID - บล.ทิสโก้ 13/01/64

  • 2021-01-13 11:35:43
  • 272

Soft Commodity Weekly: ถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น, ราคากุ้งลดลงจากผลของ COVID - บล.ทิสโก้ 13/01/64

Wednesday, January 13, 2021 11:31


Soft Commodity Weekly: ถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น, ราคากุ้งลดลงจากผลของ COVID


          หนุนโดยข้อมูลของ USDA หลังจากที่รายการขายจากสหรัฐฯ ไปยังจีนตามข้อมูลของ WASDE ทำให้ราคาของถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 4.64% และ 2.56% WoW ตามลำดับ

          ในอีกด้านราคากุ้งไทยลดลงกว่า 11.29% WoW หลังแรงซื้อจากผู้ประกอบการเริ่มหายไป โดยเฉพาะจากในประเทศที่พยายามหลีกเลี่ยงการบริโภคกุ้ง (รวมถึงอาหารทะเลโดยรวม) หลังจากที่มีข่าวการระบาดของ COVID-19 ในตลาดขายอาหารทะเล

          ราคาหมูและไก่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนราคากุ้ง โดยเพิ่มขึ้น 3.45% และ 1.54% WoW และราคาหมูเพิ่มขึ้นกว่า 18% MoM

                    

          ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 13 ม.ค. 2564

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้  การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-01-13 11:35:43
  • 272

ผู้สนับสนุน