เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


AI คว้างานสร้างสถานีไฟฟ้าศรีราชา 2 มูลค่ากว่า 200.7 ลบ.

  • 2021-01-13 14:25:00
  • 315


บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) เปิดเผยว่า บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เซ็นสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าศรีราชา 2 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีมูลค่างาน 200,699,900 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 510 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน โดยเป็นงานออกแบบ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง และติดตั้ง


  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-01-13 14:25:00
  • 315

ผู้สนับสนุน